ιεκ

Πρακτική Άσκηση ΙΕΚ: Με αμοιβή και όρια ανά επιχείρηση

Πρακτική ΆσκησηΣτις 26/8/21 άλλαξε το καθεστώς για τη πρακτική άσκηση των αποφοίτων ΙΕΚ σημαντικά. Οι αλλαγές αφορούν τόσο τους σπουδαστές, όσο και τους εργοδότες, αφού περιορίζεται ο αριθμός των ασκούμενων καθώς και της διαδικασίας δήλωσης, ενώ οι σπουδαστές αμείβονται κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους από το κράτος.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3938 της 26/8/21 (κλικ εδώ) αλλάζει το καθεστώς πρακτικής άσκησης, σημαντικά. Μπορείτε να δείτε το ΦΕΚ στο παραπάνω link ή στο εθνικό τυπογραφείο.

Οι βασικότερες αλλαγές που έγιναν είναι:

 1. Υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ ασκούμενου, εργοδότη και θεωρείται από το ΙΕΚ.
 2. Ο ασκούμενος λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη. Η αποζημίωση καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης από το φορέα υλοποίησης του έργου (δημόσιο).
 3. Ο εργοδότης ασφαλίζει τον ασκούμενο στον e-ΕΦΚΑ μόνο για το κλάδο ατυχήματος (περίπου 10 ευρώ το μήνα).
 4. Ο εργοδότης οφείλει να καταχωρίσει τον ασκούμενο στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε 3.5 Αναγγελία έναρξης / Μεταβολών πρακτικής άσκησης.
 5. Οι ώρες και μέρες εργασίας, πρέπει να είναι συγκεκριμένες, δηλωμένες και να φαίνονται τόσο στη σύμβαση όσο και στο πίνακα προσωπικού. Δεν γίνεται δηλαδή να αλλάζουν οι ώρες/μέρες της πρακτικής άσκησης αυθαίρετα.
 6. Δεν μπορεί κάποιος να κάνει πρακτική σε φορείς προσωρινής απασχόλησης, νυχτερινά κέντρα, παροχής καθαριότητας και φύλαξης, πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών και οποιαδήποτε επιχείρηση που δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από τον αρμόδιο φορέα.
 7. Ο ανώτατος αριθμός πρακτικά ασκούμενων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό εργαζομένων εξαρτημένης εργασίας που διαθέτει:
 • Ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενο: 1 πρακτικά ασκούμενο
 • Εργοδότες με 1-5 άτομα προσωπικό: 1 πρακτικά ασκούμενο
 • Εργοδότες με 6-8 άτομα προσωπικό: 2 πρακτικά ασκούμενους
 • Εργοδότες με 9 άτομα προσωπικό: 3 πρακτικά ασκούμενους

Υπάρχει ένα κακογραμμένο σημείο στο νόμο, καθώς στα 10 άτομα δεν είναι ξεκάθαρο τι ισχύει. Από 10 και πάνω πάντως, αναφέρει ότι οι θέσεις πρακτικής είναι το 17% των ατόμων με μέγιστο τα 40 άτομα, ενώ από 250 άτομα και πάνω το 17% ανά υποκατάστημα με μέγιστο 40 άτομα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει άτομα πρακτικής από άλλους φορείς, αυτά συνυπολογίζονται αθροιστικά.

Συνεχίζει να ισχύει ότι:

 • Η πρακτική είναι 960 ώρες
 • Η πρακτική είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σπουδών και απόκτηση του ΒΕΚ
 • Η πρακτική απαγορεύεται κατά τις νυχτερινές ώρες (22:00 – 6:00), τη Κυριακή και στις επίσημες αργίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη πρακτική άσκηση, μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο Πρακτική Άσκηση; Αυτά, που δε θα σας πει κανένας! καθώς και να δείτε το σχετικό ΦΕΚ.

 

Comments

Leave a Reply