Ημιμόνιμο Βερνίκι και Τζελ: Μόνο για επαγγελματική χρήση από 3/9/2021

Από 3 Σεπτεμβρίου 2021, όλα τα προϊόντα ημιμόνιμου βερνικιού και τζελ και γενικά όσα καλλυντικά περιέχουν το συστατικό HEMA θα πρέπει να αναφέρουν ρητά στη συσκευασία τους θα προορίζονται μόνο για επαγγελματική χρήση και θα πρέπει να δηλώνεται ρητά στη συσκευασία τους ότι μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Σύμφωνα με το νέο κανονισμό της ΕΕ και συγκεκριμένα τον Κανονισμό 2020/1682 της 12/11/20 όλα τα καλλυντικά που περιέχουν τα συστατικά «HEMA» και «Di-Hema Trimethylhexyl dicarbamate» ορίζονται ως πιθανά αλλεργιογόνα και θα πρέπει να διατίθενται με τις ενδείξεις «Μόνο για επαγγελματική χρήση» και «Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση».

Τα στοιχεία HEMA είναι ευρέως διαδεδομένα και περιέχονται σχεδόν σε όλα τα προϊόντα τζελ και ημιμόνιμων βερνικιών στην αγορά. Για αυτό και παρατηρούνται αρκετές αλλεργίες με ημιμόνιμα βερνίκια, όπως μπορείτε να διαβάσετε και εδώ στο άρθρο ημιμόνιμα και αλλεργίες. καθώς και στο άρθρο τι μπορεί να προκαλέσει αλλεργία στο manicure. Η ευρωπαϊκή ένωση μετά από απόφαση της Σουηδίας να περιορίσει αυτά τα προϊόντα αυτά, έκανε εκτενή έρευνα και κατέληξε στο ακόλουθο συμπέρασμα:

Υπάρχει κίνδυνος τα προϊόντα αυτά να εφαρμοστούν με ανεπαρκή ακρίβεια, με αποτέλεσμα να έρθουν σε επαφή με το παρακείμενο στην ονυχαία πλάκα δέρμα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η πιθανή κακή χρήση, καθώς και η ακατάλληλη ή ακούσια χρήση. Θα πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ της χρήσης καλλυντικών προϊόντων από επαγγελματίες και από καταναλωτές. Από τους επαγγελματίες αναμένονται υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας. Ειδικότερα, ένας επαγγελματίας αναμένεται να έχει περισσότερες δεξιότητες, πείρα και γνώσεις σχετικά με τη χρήση ενός καλλυντικού προϊόντος σε σύγκριση με τον καταναλωτή. Δεδομένου ότι η χρήση προϊόντων για τα νύχια που περιέχουν HEMA και δι-HEMA TMHDC από επαγγελματίες αναμένεται να είναι ασφαλέστερη για τον καταναλωτή, τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από επαγγελματίες και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να προστίθεται η προειδοποίηση «μόνο για επαγγελματική χρήση» στη συσκευασία των εν λόγω προϊόντων. Προκειμένου να εφισταθεί η προσοχή τόσο των επαγγελματιών όσο και των καταναλωτών στον δυνητικό κίνδυνο για την υγεία, θα πρέπει να προστίθεται η προειδοποίηση «μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση» στη συσκευασία προϊόντων για τα νύχια που περιέχουν τις ουσίες HEMA και δι-HEMA TMHDC.

Το αυθεντικό AcryGel® είναι ένα από τα προϊόντα που δεν περιέχει HEMA και για αυτό δεν παρατηρούνται καθόλου αλλεργίες. Ορισμένα προϊόντα που παρουσιάζονται στην αγορά «σαν acrygel» και στη πραγματικότητα είναι τζελ σε βαζάκια και περιέχουν HEMA. Δείτε τα συστατικά τους (αν γράφουν τα πραγματικά)!

Είναι επικίνδυνο το ημιμόνιμο για την υγεία μου;

Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής, τα προϊόντα αυτά (κυρίως τζελ και ημιμόνιμα) μπορούν να προκαλέσουν αντίδραση όταν δεν χρησιμοποιούνται σωστά. Για αυτό το λόγο και θα πρέπει ο καταναλωτής να είναι ενήμερος. Η χρήση από επαγγελματίες θεωρείται ασφαλής, αφού αναμένεται ότι οι επαγγελματίες έχουν υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας και γνωρίζουν την επικινδυνότητα των υλικών τους.

Δηλαδή, δε θα μπορώ να αγοράσω πλέον ημιμόνιμα;

Δεν απαγορεύεται η χρήση τους, ούτε περιορίζεται η πώλησή τους. Η έκθεση της ΕΕ δεν αναφέρει κανένα περιορισμό στη χρήση ή στη πώλησή τους. Αναφέρει ρητά όμως, ότι στη συσκευασία των προϊόντων αυτών θα πρέπει να αναγράφεται ότι είναι μόνο για επαγγελματική χρήση και ότι μπορούν να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση. Ο καταναλωτής αφού γνωρίζει αυτή τη προειδοποίηση είναι σε θέση να αποφασίσει εάν θέλει να το χρησιμοποιήσει.

Είμαι επαγγελματίας, τι πρέπει να προσέξω;

Κατά την εφαρμογή των υλικών, ως γνωστό δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το δέρμα. Τα ημιμόνιμα καθώς και όλα τα υπόλοιπα προϊόντα δεν πρέπει να ακουμπάνε στο δέρμα. Πιθανές αλλεργικές αντιδράσεις, θεωρείται ότι οφείλονται σε κακή χρήση και κακή τοποθέτηση του υλικού που έρχεται σε επαφή με το παρακείμενο δέρμα.

 

Ως επαγγελματίας, να επιλέξω ημιμόνιμα υποαλλεργικά ή που δεν περιέχουν HEMA;

Ολα τα ημιμόνιμα περιέχουν HEMA ή παράγωγα. Αρκετοί κατασκευαστές ήδη έχουν αρχίσει να τροποποιούν το HEMA με αντίστοιχες ονομασίες που δεν κατανοεί ο καταναλωτής, όπως γίνεται χρόνια τώρα με τα parabens. Δηλαδή, το HEMA λέγεται και Μεθακρυλικός 2-υδροξυαιθυλεστέρας ενώ το Di-Hema λέγεται και trimethylhexyl Dicarbamate ή 2-[(2-μεθυλ-1-οξο-2-προπενυλ)οξυ]αιθυλεστέρας του 4,4,6,16-τετραμεθυλο-10,15-διοξο-11,14-διοξα-2,9-διαζαδεκαεπτ-16-ενοϊκού οξέος.

Με λίγα λόγια αν δεν είσαι χημικός ή καλά ενημερωμένος επαγγελματίας, δε θα καταλάβεις ποτέ αν έχει ή δεν έχει HEMA μέσα το προϊόν. Το ασφαλέστερο είναι να μην ακουμπάει στο δέρμα και να το χειρίζεσαι ως επαγγελματίας με τη δέουσα προσοχή και ασφάλεια.

Comments

Leave a Reply